Inloggen

Bruidsbed voor Ooievaars weer opgemaakt

Nu de lente voor de deur staat hopen wij als leden van De Eendragt dat het ooievaarsnest dat we in 2009 in de Huissense uiterwaarden lieten plaatsen spoedig bewoond zal gaan worden. In de afgelopen jaren zagen we wel passanten enige uren en 'n keer zelfs enige dagen van dat mooie 'boven'komen gebruik maken. Maar tot een vaste woon- en verblijfplaats voor een minnend ooievaarspaartje kwam het nog niet. Jos Lamers en Gerard Nijhuis vernamen op een van hun wandeltochten een truuk om ze te lokken! "Om het nest aantrekkelijker te maken moet je het wit maken" hoorden ze van een kenner die dat zelf met succes in praktijk had gebracht. Aldus werd in 2012 voor de eerste keer dit middel ingezet. Het probleem om op 10 meter hoogte in het vrije land de witkwast te kunnen hanteren werd vakkundig opgelost door medelid Leo Scholten. Met een ter plekke opgebouwd rolsteiger bleek dit voor mensen zonder hoogtevrees goed te doen te zijn. Maar het gewenste effect bleef toen helaas uit.

Dit weerhield Leo er niet weervan om het met hulp van Martien, Max en Gerard op zaterdag 16 maart opnieuw te proberen. Zie hier een fotoserie van hun inspanningen. Binnen twee uur was het steiger opgebouwd, het nest gewit en het geheel gedemonteerd weer op Leo's aanhanger gebonden. Gerard Schriever verloochende z'n oude passie als horecaman niet en stond na afloop klaar met lekkere Machiatto en andere koffie specialiteiten. 

Nu maar hopen dat uit Africa terugkerende ooievaar-stelletjes ons werk nog vóór Pasen met een paar flinke eieren zullen inwijden.

     

"NEST-WITTEN OP WITTE DONDERDAG ....  daar móet wel zegen op rusten!" (5 april 2012)

Aldus de verzuchting van Jos Lamers toen hij hoorde dat Leo Scholten m.b.v. een schildersteiger op die dag aan het nest-witten zou slaan. En inderdaad, de toezegging die Leo deed na de oproep tijdens onze bijeenkomst van 29 maart 2012 om het nest aantrekkelijker te maken voor passerende ooievaars, heeft hij helemaal wáár gemaakt. Al vóór de afgesproken tijd van 18:00 uur had hij samen met Gerard Schrijver het opbouwsteiger op de gewenst hoogte van circa 10 meter klaarstaan. Ed Vinck en Gerard Nijhuis sloten zich bij hen aan om  de stelling extra stabiel te maken met schoren. Eenmaal op hoogte geklommen constateerde Leo dat de nestbodem helemaal groen zag van de ganzenpoep. Maar die kleur verdween ras nadat Ed Vinck kwistig met de witkwast in de weer was geweest. Intussen reden Leo en Gerard Schrijver snel naar huis om gereedschap te halen voor het repareren van één van de drie schoorpalen van het nest. Een onverschillige bouwlandbewerker had die losgemaakt en opzij gedraaid, kennelijk om met zijn landbouwmachine beter te kunnen manouvreren. Daarbij was de schoorpaal aan de bovenkant gespleten en bood geen houvast meer. Dat moest gerepareerd worden! Nadat Gerard Nijhuis ook nog even op pad was geweest om een zaag te halen was ook dat karwei na een half uurtje gepiept.

Nu maar hopen dat het wit gevlekte nest samen met de zegen van boven snel het gewenste effekt zal hebben!

samenwerking-3 steigerhoog-w Leo-w witten Ed-w zagen-w klus klaar-w

 

ooievaarsnest in gebruik genomen!  (6 april 2010)

Wat op 2e paasdag nog niet het geval was, is de dag erna wél geschied: op z'n minst één ooievaar zit op het nest!
Vanmiddag om circa half één was ik vanuit mijn woonhuis aan de dijk met de verrekijker op zoek naar de buizerd die in een boom aan de strang zijn nest heeft gebouwd.
Terwijl ik de uiterwaarden afspeurde of ik de buizerd kon ontdekken, zag ik plotseling een witte vlek op het ooievaarsnest. Vanuit de slaapkamer heb ik er vrij zicht op en kon toen bijgaande foto maken. Ik houd jullie op de hoogte, Gerard Nijhuis.

Naschrift: Helaas..... na enkele dagen bleek dat 'onze' ooievaar er niet in slaagde een partner voor dit mooie nest te interesseren en trok hij verder.

 

sociëteit De Eendragt laat Ooievaarsnest plaatsen. (22 juni 2009)

Bestuur keurt nest

Op maandag 22 juni 2009 werd op verzoek (en op kosten) van onze Sociëteit door het daarin gespecialiseerde bedrijf van landbouwer Henk van Zetten uit Wageningen in de uiterwaarden van Huissen op een 12 m hoge paal een ooievaarsnest geplaatst. En nu maar hopen dat de ooievaars dit fraaie onderkomen niet over het hoofd zien.

Van deze gebeurtenis is door Gerard Nijhuis een filmpje gemaakt dat op YouTube is gezet. Klik om dat te bekijken op: plaatsing ooievaarsnest

Overdracht aan Stichting Lingewaard Natuurlijk

Oorkonde naamband
Bij afwezigheid van voorzitter Paul Jansen overhandigde Ed Vinck met een oorkonde de ooievaarspaal de Stichting Lingewaard Natuurlijk.
Klik voor meer foto's van het plaatsen van de paal en deze overdracht op:  fotoalbum

Tekst van Ed Vinck:

Overdracht ooievaarsnest van Sociëteit De Eendragt aan SLN

Onze voorzitter Paul Janssen laat zich i.v.m. drukke werkzaamheden verontontschuldigen, reden waarom ik dit van hem overneem.
Welkom alle leden, in het bijzonder de bestuursleden van SLN en de heren Gijsen en Harbers.
Velen van jullie zullen ongetwijfeld de laatste jaren wel eens een ooievaar gezien hebben in de Huissensche Uiterwaarden of Angerense Buitenpolder. Ons lid Eddie van Aalten zag afgelopen maandag toen we dit nest aan het plaatsen waren zelfs 4 ooievaars hier in de uiterwaarden. De zelfde dag is er, door een collega van mij, ook een gesignaleerd op een lantaarnpaal op de Pleybrug. Ze foerageren regelmatig hier, om vervolgens in veel gevallen, hun buit voor hun jongen uit te braken in de nesten langs de IJssel bij De Steeg en Ellecom. Al enkele jaren nestelen de ooievaars daar op de geplaatste nesten. 

Helaas stonden er in de Huissense uiterwaarden geen geschikte nesten, anders hadden ze waarschijnlijk ook hier genesteld, omdat de omstandigheden zeker in het gebied waar we nu staan perfect zijn. Veel slootjes en weiden, rust en een veilige en goede aanvliegroute.
Ik moet inderdaad zeggen dat er geen nesten stonden. Want dankzij het initiatief van ons Sociëteitslid Gerard Schrijver staat dit ooievaarsnest er nu. Gerard kwam ongeveer 2 jaar geleden met het idee in de Huissense Uiterwaarden een ooievaarsnest te plaatsen. Bedankt Gerard. Het heeft door omstandigheden allemaal even geduurd, maar Sociëteit De Eendracht heeft het idee van Gerard omarmd en enkele leden zijn op pad gegaan, om te zien hoe we dit initiatief gerealiseerd konden krijgen.

Google je naar www.ooievaarsnesten.nl dan kom je bij Henk van Zetten uit Wageningen terecht. Deze boer woonachtig aan de Grebbedijk, maakt al jaren in zijn vrije tijd het ooievaarsnest en kennelijk ook zo goed dat ze bij de ooievaars in de smaak vallen. Ook het nest bij zijn huis, zo zagen wij, is dit jaar weer verblijdt met jonge ooievaars en dat is ook het geval op andere plaatsen in het land. Alleen dit jaar heeft Henk van Zetten al 45 nesten door het hele land geplaatst. Succes van deze woning lijkt dus, ondanks de recessie, verzekerd en was voor de Sociëteit de reden, een nest bij hem aan te schaffen en door hem te laten plaatsen.

Vervolgens rees de vraag natuurlijk, waar gaan we zo’n nest dan precies plaatsen? Diverse plekken zijn de revue gepasseerd. We hebben voorstellen op CD-rom gekregen, hebben met Henk van Zetten overlegd en zijn gezien de toekomstige ontwikkelingen in de Huissensche Uiterwaarden tot de slotsom gekomen dat dit de juiste plek is. Van de grondeigenaar de heer Paul Gijsen van Basal Toeslagstoffen kregen we toestemming om het nest hier te plaatsen, waarvoor dank.

Het gebied de Huissensche Uiterwaarden met zijn mooie waardevolle kolken, bloemen en stroomruggen, kent een hoge natuurwaarden. Natuur die in veel gevallen beheerd moet worden door particulier initiatief.
In Lingewaard is o.a. wat dat betreft de Stichting Lingewaard Natuurlijk heel erg actief. Ze hebben het dijkmagazijn onder hun hoeden, houden zich bezig met natuurontwikkeling in relatie tot akkerbouw, knotten wilgen, verzorgen biologielessen en natuurrondleidingen en ga zo maar door. Het is een heel actieve club die alleen rond Huissen, om een of andere reden, nog niet actief is. Natuurlijk zijn daar veel vrijwilligers voor nodig uit de directe omgeving, maar dat is SLN ook qua organisatie wel toevertrouwd. Wij hebben daarom bedacht dit ooievaarsnest aan SLN aan te bieden met de bedoeling dat SLN ook in dit deel van Lingewaard activiteiten gaat ontplooien. We willen dat bezegelen met deze oorkonde waarmee we dit nest officieel aan jullie overdragen.

Tot slot wil ik een paar mensen bedanken. Gerard Schrijver en Paul Gijsen heb ik al genoemd, maar verder ook Antoine van Dalen, helaas kon hij hier niet aanwezig zijn, die de plaatsing van het ooievaarsnest gesponsord heeft, Gerard Nijhuis die de plaatsing maandag gefilmd heeft, op You Tube te bekijken, en Pierre en Frans die er voor gezorgd hebben dat we hier een toost kunnen uitbrengen op naar wij hopen, spoedige bewoning van dit ooievaarsnest.
Proost. Dank voor jullie aandacht.